Avukatlarda Staj Borçlanması

20 Eylül 2019

Avukatların staj borçlanması aslında staj süresince sigorta primi ödenmediği için boşta kalan sürelere stajyer avukatların da borçlanma yapabilmesine ilişkin bir düzenleme.

Nitekim Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıl staj yapıyorlar.

Borçlanılacak sürenin tespiti staj bitiminden geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacağı gibi bu süre hiçbir surette 1 yıllık süreyi geçemiyor.

Uygulamada staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile SGK ya müracaat etmek staj borçlanması için yeterli oluyor.

Staj süresi içerisinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim yatırıldığının saptanması halinde ödenen süreler staj süresinden düşülerek kalan staj süresi borçlanılıyor.

Memuriyet süresi içinde avukatlık stajı yapanlar bir kademe ilerlemesi uygulaması, açıkta iken staj yapan hukuk fakültesi mezunlarına ise iki kademe ilerlemesi uygulaması yapılıyor.

Stajın Tamamlanması Koşulu

İlke olarak borçlanmanın yapılabilmesi için staj sürelerinin tamamlanması gerekiyor olsa da stajı tamamlamadan borçlanma talebinde bulunan ve

  • 10.05.2001 tarihine kadar adli ve askeri hâkimlik ve savcılıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlüklerinde ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelikleriyle başkanın sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre hakimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl,
  • 10/5/2001 tarihinden sonra ise adli, idari ve askeri yargıda hakimlik ve savcılıklarda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl,

süre ile hizmeti bulunan ve avukatlık yapma hakkına sahip olanların avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma şartları aranmadan avukatlık stajında geçen süreleri de borçlandırılması mümkün bulunuyor.

Pratikte Nasıl Borçlanılıyor?

Staj borçlanmasında sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte yürürlükte olan asgari ücretle ve asgari ücretin 7,5 katı olan SGK tavan tutarı arasında sigortalının kendisi tarafından belirlenecek tutarın yüzde 32’si oranında hesaplanıyor. Asgari ücretle aylık borçlanma tutarı 2558,40 * 0,32= 818,69 TL oluyor.

Yine diğer yurt içi borçlanmalarda olduğu gibi tahakkuk eden tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi şart bulunuyor.