(KARARLAR 1) LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI KIZ ÇOCUĞU SSK ÖLÜM AYLIĞI ALAMAZ

25 Haziran 2019

Yargıtay 10 HD. E.2016/1139, K.2016/13639 ve 10.11.2016 tarihli kararlarına konu olayda; 04.07.2007-17.02.2012 tarihleri arasında BAĞ-KUR sigortalısı olan ve sigortalılık nedeni % 1 limited şirket ortağı olan kız çocuğunun 01.10.2007 tarihinden başlayan babasından aldığı ölüm aylığının kesileceği ve aylığa baştan itibaren hak kazanmayacağına karar verilmiştir.

İsteğe bağlı sigorta yönünden genelge ve kurum uygulamalarında farklı kararlar verilse de şirket hisse oranına bakılmaksızın özellikle limited şirket ortakları çalışıyor kabul edilmektedir. Çalışma ise aylığa engeldir.

Özellikle sorunlu alan veya kaçınılmaz işlem limited şirket ortaklarının ölümü sonucu ortak paylarının tüm mirasçılara yani eş kız gibi hak sahiplerine geçmesidir. Mirasla birlikte limited şirket paylarıda mirasçılara geçecektir. Sağ kalan eş şirket payları geçse de hak sahibi olurken, kız çocuklar için ortaklık aylığa engeldir. Bu noktada borca batık şirketler nedeni ile kız çocuklarının mirası reddetmeleri ve aylık almaları mümkün iken, ölümle birlikte payı kazanan kız çocuğu bakımından hisseleri devretmedikleri sürece ortaklıkları ölüm aylığına engel olacaktır. Mirasın paylaşılması ise zaman alan bir süreçtir. Miras paylaşılana kadar kız çocuklarının ölüm aylıkları sorunlu alandır ve aylık başlamayacaktır. Ancak ölüm aylıkları sonradan talep halinde 5 yıla kadar geriye gidilip ödenebilmektedir. Bu anlamda miras paylaşımda miras taksim sözleşmesi ile şirket paylarının aylık alması gereken kızlar dışında mirasçılara verilmesi ile de bir sonuca ulaşılabilir.

4b sigortalılık halinin ölen sigortalıdan mirasla hak sahibine geçmesi ve bunun hak sahibi kızlar bakımından aylık engeli oluşturması aslında bir yasal düzenleme eksikliği olarak ta düşünülebilir. Mirası ret süreleri olan 3 aylık süre veya bir miktar artırılacak süreler içinde diğer mirasçılara devir hakkını kullanan kız çocuklarının ölüm tarihinden başlayan bir aylık hakkına kavuşturulması için bir düzenleme düşünülebilecetir.