KDK KARARLARI (4) TARIMSAL TEVKİFAT KESİNTİSİ SGK YA İNTİKAL ETMESE DE HİZMETTİR.

2 Mart 2019

Kamu Denetçi Kurumunun Başvuru No: 2017/15035 ve 18.05.2018 tarihli kararlarına konu olayda, tarımsal ürün satışı nedeni ile tevkifat işlemi sureti ile üründen prim kesilen işlemlerde sigortalı Kuruma başvuru yaparak TARIM BAĞ-KUR sigortalısı olarak tescili yaptırmış, kendisinin 1776 gününün olduğu bildirilmiş, tahsis işlemleri için başvurusunda 1725 sigortalı gününün silindiği, 51 gününün kaldığının bildirilmesi üzerine yapılan başvuruda;

Yargıtay 21. HD’nin 20.09.2010 tarih ve E.2009/11965, K.2010/8609 sayılı kararlarında tarımsal ürün satışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından % 1 ürün bedeli kesintilerin; SGK’ya aktarılmamış olması halinde hizmetin geçerli geçerli olacağı ve sonucu etkilemeyeceği kararlarına da atıf yapılarak, SGK’ya hizmetlerin geçerli kabul edilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur.