KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

9 Aralık 2014

KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

 

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken şartlar;

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

  1. İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
  2. İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,
  3. Askerlik görevi nedeni ile,
  4. Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
  5. Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,
  6. İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

– Çıplak ücret
– Yemek yardımı
– Kasa tazminatı
– Gıda yardımı
– Yakacak yardımı
– Eğitim yardımı
– Konut yardımı
– Giyecek yardımı
– Erzak yardımı
– Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
– Unvan tazminatı
– Aile yardımı
– Çocuk yardımı
– Temettü
– Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)
– Taşıt yardımı
– Yıpranma tazminatı
– Kalifiye
-Nitelik zammı
– Sağlık yardımı
– Mali sorumluluk tazminatı
– Devamlı ödenen primler

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

– Yıllık izin ücreti
– Evlenme yardımı
– Hafta tatil ücreti
– Bayram harçlığı
– Hastalık yardımı
– Genel tatil ücreti
– Doğum yardımı
– Ölüm yardımı
– İzin harçlığı
– Jestiyon ödemeleri
– Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi
– Seyahat primleri
– Devamlılık göstermeyen primler
– Fazla çalışma ücreti
– İş arama yardımı
– Harcırah
– Bir defalık verilen ikramiyeler
– İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.