Hangi Hallerde Çift Emekli Maaşı Bağlanır?

10 Haziran 2019

Emekli aylığı aslında sigortalının kendi çalışmasından dolayı yine kendisine bağlanan aylık anlamına geliyor. Asıl adı yaşlılık aylığı da olan emekli aylığı, aynı kişiye örneğin SSK sigortalılığından ve Emekli Sandığı iştirakçiliğinden de bağlanabiliyor.

Bilindiği gibi, sigortalı çalışmasını birden çok sigortalılık statüsünde içinde geçirmişse de adına prim ödenmiş son yedi yılda en çok hangi sigortalılıkta prim ödemesi olduysa bu saptanarak sigortalının talebi üzerine o sigortalılık şartlarıyla emekli aylığı bağlanıyor.

Emeklilerin Çalışması

Emekli olan kişi yeniden hizmet akdine bağlı olarak çalışmaya başlaması halinde de Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi oluyor. Emekli olmuşsa da bağımsız olarak çalışmaya devam edenler içinse Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeme yükümlülüğü 2016 yılından beri kaldırılmış bulunuyor.

2005 yılından bu yana emekli iken kamu görevine atananlarda durum biraz daha farklı, zira bu kişilerde Sosyal Güvenlik Destek Primi olmadığından tayinden sonra aldıkları emekli aylıkları kesilmesi gerekiyor. Kısaca bu kişilerin emekli aylığı kesilmeden kamu görevinde çalışamıyorlar. Bahse konu değişiklik 5335 sayılı Kanunla 2005 yılında gerçekleşmişti.

Kimler Çift Emekli Maaşı Alıyor?

Bununla birlikte örneğin SSK’dan emekli olmuş daha sonra da kamu görevine atanmış ve kamuda 11 yıl hizmeti olan bir kişi istifa ettiğinde yeniden aylık bağlatmak isteyebiliyor mu?

Böylesi bi durumda Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı; hakkında emekli aylığı bağlanmış hizmetlerle kişinin kendi hizmetlerini birleştiremeyeceğinden hareketle, kişinin hizmet birleştirme ve aylık istemlerini reddediyor. Bu durum böyle bile olsa yargı yoluna başvurulduğunda, kişinin son yedi yılda Emekli Sandığı hizmetleri ağırlıkta ise tüm hizmetleri Emekli Sandığında birleştirerek tek aylık sahibi olması mümkün olabiliyor. Diğer bir ifadeyle, önceki SSK hizmetleri ile kamu hizmetlerinin Emekli Sandığında birleştirilmesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına dayalı olup dava ile imkan dahilinde.

Kimi durumlarda ise SSK statüsünden emekli olan kişi memuriyete geçerek kamuda 15 yıl ve 61 yaşını doldurabiliyor. Böyle bir durumda kişiye davasız olarak Kamu

Görevlileri Emeklilik Dairesi Başanlığı aracılığıyla Emekli Sandığı maaşı bağlanıyor. Daha önce SSK aylığı kesilerek memuriyete başlayan bu kişinin, kamu görevi sona erdiğindeyse yeniden SGK birimine müracaat etmesi halinde SSK yaşlılık aylığı da bağlanabiliyor.

Sonraki emekliliğin Emekli Sandığından olması şartıyla çifte emeklilik, diğer tüm farklı sigortalılık kurumlarıyla gerçekleşebiliyor. Örneğin Özel Banka Sandığı emeklisi olduktan sonra da kamudan emekliliğe hak kazananların iki emeklilik aylığı alması mümkün. Böylece kişi tamamen legal ve davasız biçimde iki emekli aylığına sahip olabiliyor.

Ayrıca SSK (ya da Bağ-Kur, özel banka sandığı) emeklilerinden 15 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c sigortalısı olanlar ise emeklilik öncesi ve sonrası hizmetlerini davaya gerek kalmadan birleştirebilmeleri mümkün olup, bu durumda olanların çift emekli aylığı almaları söz konusu bulunmuyor.