YENİ YURT DIŞI BORÇLANMA- DÖRT ÜLKE BORÇLANMAYIN İSTEĞE BAĞLI OLUN (4)

5 Ekim 2019

01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yeni borçlanma sisteminde;

Borçlanmalar BAĞ-KUR’a sayılıyor, (4/1-b sigortalılığı)

Borçlanma oranı  % 45

Günler sondan itibaren başa değerlendiriliyor.

İç hukuku bu şekilde değiştirse de;

Şu 4 ülke de çalışanlar borçlanma yapmadan bulundukları ülkede çalışsalar dahi Türkiye’de isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı sigortada;

Yeni yurt dışı borçlanma ile aynı statü yani 4/1-b,  BAĞ-KUR sigortalısı olunur.

Düzenli ödeme gerekir.

İsteğe bağlı sigorta prim oranı %  32 yani değişmeden önceki Yurt Dışı borçlanma tutarları  kadar,

Kısaca daha az ödüyorlar.

Yeni borçlanmayı % 45 üzerinden yapana kadar isteğe bağlı sigorta yolu seçilebilir.

İsteğe bağlı sigorta için Türkiyede nüfusunuz olduğu yerin SGK birimine başvuru gerekir. E devlet üzerinden işlem yapmak mümkün, yani e devlet şifreniz varsa sistem üzerinden işlem yapılabilir.

Peki bu 4 ülke hangisi 

Fransa, İsveç, İsviçre, İngiltere (SGK 2013/11 sayılı genelge sayfa  226, Yedinci Kısım 1. Bölüm)

Peki bu ülkelerin özelliği nedir. Bu ülkeler ile yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde, sigortalılara bu hak uluslar arası sözleşme ile tanındığından, uluslararası sözleşme ile tanınan hak milli hukukun üstünde olduğundan, bu yönteme başvurarak artan borçlanma maliyetlerine rağmen % 32 prim oranından  aynı hakkı elde etmek mümkündür.

İsteğe bağlı sigorta hakkı Türkiye’de ikamet koşuluna bağlıdır. 1.10.2008 sonrası dönem için Türkiye’de olmayan yalnızca bu 4 ülke ile, sözleşmesiz ülkelere işçi olarak gidenler yararlanabilir.

1.10.2008 öncesi  hangi ülke olursa olsun çalışırken Türkiye’de isteğe bağlı sigorta ödemiş olanların sigortalılıkları SGK tarafından geçersiz sayılsa da yargı kararları ile geçerli hale gelebilmektedir.

Konuya ilişkin son söz İngiltere, Fransa, İsviçre ve İsveç çalışanları borçlanma yerine tamamem veya kısmen isteğe bağlı sigortayı seçmeyi düşünüp, hesap ve emekli planı yapabilirsiniz.